Környezettechnológia Kft. vizsgálólaboratóriuma

Környezetanalitika:

SAM_6677.jpg

Hulladékok vizsgálata:

Veszélyes hulladékok és veszélyes anyagok/készítmények környezetvédelmi célú fizikai-kémiai vizsgálata, szerves és szervetlen mikroszennyezők meghatározása.

Veszélyes hulladékok minősítése a 72/2001(XI.15.) Korm. rendelet alapján és/vagy besorolása a 72/2013.(VIII.27.) VM rendelet alapján.

Alapjellmzéshez szükséges vizsgálatok végzése a 20/2006 KvVM rendelet alapján.

  • hulladékkivonatok képzése (desztillált vizes, acetát-pufferes és ásványi savas)
  • általános fizikai-kémiai jellemzők (pH, szárazanyag tartalom, izzítási maradék, vezetőképesség, égéshő, cianid, ammónia, SZOE, KOI, vízoldható klorid, fluorid szulfát tartalom),
  • összes és szerves fluor, klór és kén tartalom,
  • toxikus fémek a hulladék kivonatokból illetve teljes feltárásból,
  • összes alifás szénhidrogén (TPH), PAH, PCB, halogénezett aromás szénhidrogének, klórfenolok,
  • illékony oldószer tartalom, dioxinok/furánok, dl-Pcb, marker-PCB, PBDE, stb.