Környezettechnológia Kft. vizsgálólaboratóriuma

Környezetanalitika:

SAM_6679.jpg

Talajminták vizsgálata:

Talajminták vizsgálata a 6/2009 KvVM-EüM-FVM rendelet szerint:

  • általános fizikai-kémiai jellemzők (pH, vezetőképesség, szárazanyag, humusz, szénsavas mész, Arany-féle kötöttség, stb.),
  • egyéb paraméterek (SZOE, fenolindex),
  • fémek (nátrium kálium, kalcium, magnézium, vas mangán, foxikus fémek és félfémek),
  • szerves mikroszennyezők: benzol és alkilbenzolok (BTEX), halogénezett alifás szénhidrogének, összes alifás szénhidrogén (TPH), PAH, PCB, halogénezett aromás szénhidrogének, fenolok, klórfenolok. dioxinok/furánok, dl-Pcb, marker- PCB, PBDE, stb.