Környezettechnológia Kft. vizsgálólaboratóriuma

Környezetanalitika:

kemeny-2.jpg

Légszennyező pontforrásokból, munkahelyi légtérből és környezeti levegőből vett minták laboratóriumi vizsgálata:

Laboratóriumba beszállított légszesnnyező minták fizikai-kémiai vizsgálata, az alábbiak szerint:

  • összeses gázállapotú szerves szén (metán és nem metán szénhidrogének),
  • szervetlen komponensek (sósav, hidrogén-fluorid, ammónia, formaldehid, stb.),
  • szilárd anyaghoz kötött és gázállapotú toxikus fémek,
  • illékony szerves oldószerek (több mint 60 egyedi vegyület illetve vegyületcsoport),
  • dioxin/furán, dl-PCB, marker-PCB, PAH meghatározása